Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (294,37KB)

PDFInformacja_z_otwarcia_ofert.pdf (139,12KB)

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (123,71KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (115,60KB)

PDFSWZ.pdf (544,78KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx (80,57KB)
DOCXZałącznik nr 2- poleganie na zasobach.docx (79,74KB)
DOCXZałącznik nr 3- oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (80,92KB)
DOCXZałącznik nr 4- wykaz robót.docx (86,92KB)
PDFZałącznik nr 5- projektowane postanowienia umowy.pdf (229,45KB)

DOCXZałącznik nr 6- Identyfikator postępowania.docx (12,39KB)

Załącznik nr 7- Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 1- Rozbudowa z przebudową budynku stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie

PDF1.2 PZT - OPIS TECHNICZNY.pdf (293,30KB)

PDF2.2 PA-B - OPIS TECHNICZNY.pdf (311,05KB)
PDF3.2. PT - OPIS TECHNICZNY.pdf (503,84KB)
PDF4.2 Zał- BIOZ.pdf (245,39KB)
PDFSUW ROZKOCHÓW- PRZEDMIARY OGÓLNOBUDOWLANE.pdf (119,14KB)
PDFIE_Rozkochów- PRZEDMIAR.pdf (70,02KB)
PDFSUW ROZKOCHÓW- INSTALACJE SANITARNE-PRZEDMIAR.pdf (74,63KB)
PDF1. RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA -SUW ROZKOCHÓW.pdf (755,19KB)
PDF2. RZUT DACHU - INWENTARYZACJA -SUW ROZKOCHÓW.pdf (485,82KB)
PDF3. PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA -SUW ROZKOCHÓW.pdf (311,83KB)
PDF4. ELEWACJE - INWENTARYZACJA -SUW ROZKOCHÓW.pdf (993,76KB)
PDF5. RZUT PARTERU -SUW ROZKOCHÓW.pdf (1,61MB)
PDF6. RZUT PODDASZA -SUW ROZKOCHÓW.pdf (854,27KB)
PDF7. RZUT DACHU -SUW ROZKOCHÓW.pdf (993,03KB)
PDF8. PRZEKRÓJ A-A -SUW ROZKOCHÓW.pdf (1,66MB)
PDF9. ELEWACJE -SUW ROZKOCHÓW.pdf (1,93MB)
PDFZ-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -SUW ROZKOCHÓW.pdf (4,55MB)
PDF1. RZUT FUNDAMENTÓW -SUW ROZKOCHÓW.pdf (1,03MB)

PDF2. RZUT PARTERU -SUW ROZKOCHÓW.pdf (1,61MB)

PDF3. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU -SUW ROZKOCHÓW.pdf (1,66MB)
PDF4. RZUT PODDASZA -SUW ROZKOCHÓW.pdf (857,95KB)
PDF5. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA -SUW ROZKOCHÓW.pdf (1,20MB)
PDF6. RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ -SUW ROZKOCHÓW.pdf (944,14KB)
PDF7. RZUT DACHU -SUW ROZKOCHÓW.pdf (993,03KB)
PDF8. PRZEKRÓJ A-A -SUW ROZKOCHÓW.pdf (1,66MB)
PDF9. ELEWACJE -SUW ROZKOCHÓW.pdf (1,93MB)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.pdf (73,57KB)

Instalacje elektryczne:

PDFE1.pdf (705,93KB)
PDFE2.pdf (417,90KB)
PDFE3.pdf (88,96KB)
PDFOPIS INST. EL.pdf (96,36KB)

Instalacje WOD - KAN

PDFIS1.pdf (674,10KB)
PDFIS2.pdf (751,49KB)
PDFOPIS TECHNICZNY INST. SAN.pdf (100,44KB)

Specyfikacje techniczne

PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - SUW- ROZKOCHÓW.pdf (412,94KB)
PDFB.01.ROBOTY ROZBIÓRKOWE -SUW - ROZKOCHÓW.pdf (184,38KB)
PDFB.02.ROBOTY ZIEMNE - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (265,23KB)
PDFB.03.ROBOTY BETONOWE-SUW - ROZKOCHÓW.pdf (311,73KB)
PDFB.04.ROBOTY MURARSKIE - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (230,29KB)
PDFB.05.OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (271,21KB)
PDFB.06.TYNKI - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (251,61KB)
PDFB.07.ROBOTY MALARSKIE - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (220,55KB)
PDFB.08.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA -SUW - ROZKOCHÓW.pdf (208,79KB)
PDFB.09.POSADZKI-GMINA WALCE-SUW - ROZKOCHÓW.pdf (192,71KB)
PDFB.10.SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANKI DZIAŁOWE- SUW - ROZKOCHÓW.pdf (289,24KB)
PDFB.11. ROBOTY DREWNIANE - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (187,40KB)
PDFB.12.POKRYCIE DACHU - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (397,54KB)
PDFB.13. UTWARDZENIE TERENU - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (256,77KB)
PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (245,97KB)
PDFWK.01.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - SUW - ROZKOCHÓW.pdf (268,14KB)

Część 2- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ćwiercie
PDFMapa 1 Ćwiercie.pdf (2,56MB)
PDFMapa 2 Ćwiercie.pdf (5,05MB)
PDFMapa zagosp. terenu pompowni PC-1.pdf (1,61MB)
PDFMapa orientacyjna Ćwiercie.pdf (547,79KB)
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf (235,96KB)
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf (158,18KB)
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf (176,27KB)
PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf (210,38KB)
PDFTS 04.00 - Roboty elektr. - pompownie.pdf (268,59KB)
PDFOpis operat Ćwiercie.pdf (211,10KB)
PDFOpis PB Ćwiercie.pdf (4,08MB)
PDFOpis PT Ćwiercie.pdf (1,98MB)
PDFPompownia ścieków PC-1 Ćwiercie.pdf (128,71KB)
PDFProfil ruroc. tłoczn. Ćwiercie.pdf (135,64KB)
PDFProfil kanałów grawit. Ćwiercie.pdf (272,27KB)
PDFSchemat zasil. pomp. PC-1.pdf (134,43KB)
PDFPrzejście pod rz. Swornica Ćwiercie.pdf (82,93KB)
PDFDecyzja środ. Ćwiercie.pdf (3,08MB)
PDFUzgodn. Nadz Wodny Ćwiercie.pdf (284,04KB)
PDFWarunki przył. energet. pomp. Ćwiercie.pdf (1,57MB)
PDFProtokół ZUD Ćwiercie.pdf (135,88KB)
PDFMapa 1 ZUD kanaliz. Cwiercie.pdf (1,42MB)
PDFMapa 2 ZUD. kanaliz. Cwiercie.pdf (3,91MB)
PDFGeologia Ćwiercie.pdf (3,82MB)

Część 3- Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Antoszka oraz ul. Posiłek w Walcach, przysiółek Czerniów wraz z przebudową sieci wodociągowej

ul. Antoszka
PDFMapa 1 Antoszka.pdf (2,45MB)
PDFMapa 2 Antoszka.pdf (2,40MB)
PDFMapa 3 Antoszka.pdf (2,60MB)
PDFMapa orientacyjna Antoszka.pdf (163,70KB)
PDFOpis operat -ul. Antoszka w Walcach.pdf (210,15KB)
PDFOpis PT Antoszka.pdf (3,79MB)
PDFOpis PB Antoszka.pdf (4,14MB)
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf (218,05KB)
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf (143,26KB)
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf (148,98KB)
PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf (205,65KB)
PDFTS 04.00 - Roboty elektr. - pompownie przydomowe.pdf (134,78KB)
PDFProfil ruroc tłoczn. Antoszka.pdf (165,59KB)
PDFProfil kanału grawit. K.1 - Antoszka.pdf (78,41KB)
PDFPompownia przydomowa Antoszka.pdf (144,65KB)
PDFStudzienka rewizyjna SR-1 Antoszka.pdf (85,84KB)
PDFPrzejście r. t. pod rzeką Stradunia - Antoszka.pdf (68,25KB)
PDFUzgodn. z KOWR Opole - Antoszka.pdf (235,78KB)
PDFUzg. z Nadz. Wodnym Walce ul. Antoszka.pdf (290,38KB)
PDFDecyzja środ. Antoszka.pdf (2,96MB)
PDFMapa 1 ZUD Antoszka.pdf (1 023,01KB)
PDFMapa 2 ZUD Antoszka.pdf (994,60KB)
PDFMapa 3 ZUD Antoszka.pdf (1,13MB)
PDFProtokół ZUD Antoszka.pdf (135,96KB)
PDFMapa 1 uzg z drogami Antoszka.pdf (2,35MB)
PDFMapa 2 uzg z drogami Antoszka.pdf (1,99MB)
PDFMapa 3 uzg z drogami Antoszka.pdf (2,45MB)
PDFUzgodn. z drogami - Antoszka.pdf (1,54MB)

Przysiółek Czerniów
PDFMapa 1 Czerniów.pdf (1,50MB)
PDFMapa 2 Czerniów.pdf (2,30MB)
PDFMapa orientacyjna Czerniów.pdf (148,26KB)
PDFMapa zagosp. pompowni PK-3 Czerniów.pdf (317,45KB)
PDFGeologia Czerniów.pdf (3,73MB)
PDFOpis PB Czerniów.pdf (6,08MB)
PDFOpis PT- cz. elektr.pdf (16,89MB)
PDFOpis PT cz. technol.Czerniów.pdf (3,89MB) 
PDFProfile kan. grawit.Czerniów.pdf (198,83KB)
PDFSchemat zasil. energet. pompowni PK-3.pdf (132,15KB)
PDFStudzienka odwodn. Czerniów.pdf (108,59KB)
PDFPompownia PK-3 Czerniów.pdf (120,97KB)
PDFProfil ruroc. tłocznego RT-1.pdf (138,50KB)
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf (235,74KB)
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf (156,97KB)
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf (174,05KB)
PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf (211,11KB)
PDFTS 04.00 - Roboty elektr. - pompownie.pdf (267,94KB)
PDFUzgodn. z drogami Czerniów.pdf (1,43MB)
PDFWarunki podł. energet. pompowni PK-3.pdf (706,70KB)
PDFProtokół z narady koord. Czerniów.pdf (694,21KB)

ul. Posiłek

PDFPR - Posiłek.pdf (179,98KB)

PDFMapa orientacyjna Posiłek.pdf (247,29KB)
PDFMapa 1-500 Posiłek.pdf (782,35KB)
PDFOpis PB Posiłek.pdf (300,97KB)
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf (230,92KB)
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf (156,33KB)
PDFST 02.00 - Roboty technologiczne.pdf (184,42KB)
PDFTS 03.00 - Roboty elektr. - pompownie przyd.pdf (132,67KB)
PDFPompownia przydomowa.pdf (141,98KB)
PDFUzgodn. z drogami - Posiłek.pdf (1,41MB)

Sieć wodociągowa Czerniów

PDFPR - wodociąg Czerniów.pdf (187,15KB)
PDFMapa przebudowa wodoc. Czerniów.pdf (3,42MB)
PDFOrientacja Czerniów.pdf (502,33KB)
PDFOpis PB wodoc. Czerniów.pdf (1,03MB)
PDFOpis PT wodoc. Czerniów.pdf (1,20MB)
PDFProfil wodociągu Czerniów.pdf (114,99KB)
PDFWęzły wodociąg Czerniów.pdf (127,63KB)
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf (228,37KB)
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf (156,57KB)
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf (168,45KB)
PDFST 03.00 - Wodociąg.pdf (180,60KB)