Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXI Sesja Rady Gminy Walce - 29.03.2023 r.

Uchwała Nr LXI/471/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2023 roku

Uchwała Nr LXI/472/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunkówi zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr LXI/473/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr LXI/474/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +

Uchwała Nr LXI/475/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 w Gminie Walce

Uchwała Nr LXI/476/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr LXI/477/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

Uchwała Nr LXI/478/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozkochów

Uchwała Nr LXI/479/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozkochów

Uchwała Nr LXI/480/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożec

Uchwała Nr LXI/481/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Uchwała Nr LXI/482/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29-03-2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce