Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2023

Zarządzenie Nr OR.0050.1.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 02-01-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2023 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.2.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 02-01-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.4.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 16-01-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 16-01-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr Or 0050.8.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Walce oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym

Zarządzenie Nr Or. 0050.9.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 23-01-2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.10.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 23-01-2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-01-2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 26-01-2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów energii cieplnej zużytej w budynkach wyposażonych w liczniki poboru ciepła stanowiących własność Gminy Walce

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 30-01-2023 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2024 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.22a.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 07-02-2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie Nr Or.0050.26.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 27-02-2023 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wniesienia aportem do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Sp. z o.o z siedzibą w Prudniku nieruchomości będącej własnością Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.27.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 27-02-2023 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i za najem socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.28.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 27-02-2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.32.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 14-03-2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok