Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących mienie Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.127.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 31-08-2023

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących mienie Gminy Walce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr LXIV/505/2023 z dnia 06 czerwca 2023 roku, Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, na tablicach ogłoszeń wsi Brożec, Dobieszowice, Grocholub, Stradunia, Walce i Zabierzów, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce i na stronie podmiotowej BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.127.2023.docx (17,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.127.2023 Wójta Gminy Walce z dn. 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę_7_lat_Gmina Walce_podpisane.pdf (1,34MB)

Załączniki do pobrania:

DOCXoświadczenie o przetwarzaniu danych_zgoda na publikację.docx (17,99KB),

DOCXOświadczenie o zwrot wadium.docx (14,81KB),

DOCoświadczenie_przetarg_nieruchomość.doc (25,50KB),

DOCoświadczenie_zgoda dla współmałżonka.doc (26,00KB),

DOCXpełnomocnictwo.docx (13,30KB)