Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej_Brożec dz. 1218

Zarządzenie Nr Or.0050.134.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 13-09-2023

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm./ oraz art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr XVIII/161/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Brożec, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu Gminy Walce i na stronie BIP urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.134.2023.docx (12,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 13.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości Brożec_1218_podpisany.pdf (2,20MB)

DOCoświadczenie_przetarg_nieruchomość.doc (26,00KB)

DOCXoświadczenie o przetwarzaniu danych_zgoda na publikację.docx (18,25KB)

DOCXOświadczenie o zwrot wadium.docx (14,91KB)

DOCoświadczenie_zgoda dla współmałżonka.doc (26,00KB)

DOCXpełnomocnictwo.docx (13,35KB)