Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę w drodze przetargu_dz.364 obręb Zabierzów

Zarządzenie Nr Or.0050.165.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 08-11-2023

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Walce nr LXIV/505/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w dzierżawę, na czas oznaczony tj. siedmiu lat, nieruchomość gruntową rolną wymienioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Oddanie w dzierżawę nieruchomości, o której mowa w § 1, nastąpi w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie regionalnej, na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXWyspa1 Or.0050.165.2023.docx (4,90KB)

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.165.2023.docx (8,23KB)

PDFZarządzenie.Or.0050.165.2023 z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu_dz. 364_Zabierzów_podpisane.pdf (1,13MB)