Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)

DOCWyjaśnienia do SIWZ.doc (30,00KB)
 UWAGA ! zmiana ogłoszenia tj. terminu składania ofert, publikacja wyjaśnień do SIWZ, publikacja zmiany treści SIWZ

HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..html (1,87KB)

DOCWyjaśnienia do tresci SIWZ.doc (27,00KB)

DOCZmiana tresci SIWZ.doc (22,00KB)

poniżej załącznik nr 7 do SIWZ (dodane pliki w związku ze zmianą treści SIWZ)

PDFOpis techniczny projektu.pdf (301,93KB)
PDFOpis techniczny przyłącza wod-kan..pdf (307,04KB)
PDFOpis techniczny instalacji went., c.-o.,wod.-kan..pdf (417,31KB)
 
Rysunki instalacji odgromowej:
TIFInst. odgromowa- rzut dachu.tif (2,07MB)
TIFSchemat ideowy TB i złącza kablowego.tif (118,50KB)

Opis techniczny projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej
JPEGopis pr.1.jpeg (83,34KB)
JPEGopis pr. 2.jpeg (140,09KB)
JPEGopis pr. 3.jpeg (119,71KB)
JPEGproj. inst ele. rys. 1A.jpeg (246,20KB)
JPEGproj. inst. ele. rys. 1B.jpeg (337,59KB)

Opis techniczny przyłącza elektrycznego
JPEGopis 1.jpeg (91,51KB)
JPEGopis 2.jpeg (134,57KB)
JPEGopis 3.jpeg (89,28KB)
JPEGopis 4.jpeg (64,02KB)
JPEGopis 5.jpeg (147,06KB)
JPEGopis 6.jpeg (127,65KB)
JPEGopis 7.jpeg (122,69KB)
JPEGmapa przyłącza elektrycznego.jpeg (296,77KB)


 


 


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html (8,59KB)
DOCSIWZ.DOC (146,50KB)
DOCformularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.doc (35,00KB)
DOCoświadczenie - zał. nr 2 do SIWZ.doc (40,50KB)
DOCWykaz wykonanych robót - zał. nr 3 do SIWZ.doc (34,50KB)
DOCwykaz osób - zał. nr 4 do SIWZ.doc (31,50KB)
DOCumowa - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (59,50KB)
poniżej załącznik nr 6 do SIWZ
HTMPrzedmiar robót.htm (540,25KB)
HTMPrzedmiar robót - przyłacza.htm (126,96KB)
HTMPrzedmiar robót - inst elektryczna.htm (137,73KB)
HTMPrzedmiar robót - instalacja co i kotłownia.htm (330,62KB)
HTMPrzedmiar robót - instalacja wod.-kan..htm (198,96KB)
poniżej załącznik nr 7 do SIWZ
JPEGplan zagospodarowania - mapa.jpeg (368,97KB)
PDFArchitektura - elewacje 2.pdf (269,64KB)
PDFArchitektura - przekrój C -C.pdf (269,60KB)
PDFArchitektura - rzut przyziemia.pdf (467,45KB)
PDFArchitektura - elewacje 1.pdf (272,24KB)
PDFArchitektura - przekrój A-A.pdf (320,34KB)
PDFArchitektura - przekrój B -B.pdf (351,28KB)
PDFArchitektura - rzut dachu.pdf (215,42KB)
PDFArchitektura - rzut przyziemia-rys.wykonawczy.pdf (468,10KB)
PDFArchitektura - zestawienie stolarki drzwiowej.pdf (212,99KB)
PDFArchitektura - zestawienie stolarki okiennej.pdf (210,47KB)
PDFInstalacje - aksjonometria inst.wodociągowej....pdf (107,36KB)
PDFInstalacje - instalacja wentylacji mechanicznej i c. o..pdf (372,50KB)
PDFInstalacje - instalacja wod.kan.pdf (118,19KB)
PDFInstalacje - Kotłownia.pdf (172,65KB)
PDFInstalacje - profil przyłącza kan. san..pdf (120,86KB)
PDFInstalacje - rozwinięcie instalacji c.o..pdf (157,36KB)
PDFInstalacje - rozwinięcie instalacji kan. sanitarnej.pdf (153,43KB)
PDFInstalacje - schemat techniczny kotłowni olejowej.pdf (163,60KB)
PDFKonstrukcja - Dźwigary.pdf (336,23KB)
PDFKonstrukcja - konstr. dachu.pdf (304,95KB)
PDFKonstrukcja - konstukcja nadproży, wieńców, podciągów.pdf (320,05KB)
PDFKonstrukcja - rzut fundamentów.pdf (352,86KB)
poniżej załącznik nr 8 do SIWZ
PDFSTWiOR.pdf (618,93KB)
PDFSTWiOR - instalacja co i wentylacji.pdf (110,76KB)
PDFSTWiOR - wewnętrzna inst wod-kan.pdf (81,66KB)
PDFSTWiOR - przyłącza wod-kan.pdf (151,74KB)
PDFSTWiOR - zasilanie energetyczne.pdf (130,38KB)
 


DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc (41,50KB)
 


HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html (3,42KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 20-05-2009 r.