Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w 2024 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.189.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w 2024 r. Wójt Gminy Walce udziela dotację celową wg poniższego zestawienia:

 

Nazwa konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w 2024 r.

Nr oferty

Nazwa i adres Oferenta

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota dotacji
 

Udział wnioskowanej kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania
         [%]

Przyznana kwota dotacji

 

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

45-010 Opole

ul. Szpitalna 5a

  1. Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opieka paliatywna,
  2. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych
  3. Wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorych w domu
  4. Usługi zabiegowe, higieniczno – pielęgnacyjne, diagnostyczne
  5. Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony
  6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

104.310,00 zł

42.000,00 zł

40,26 %

42.000,00 zł

 

 

 

                                                Walce dnia 29 stycznia 2024 r.


PDFInformacja o ogłoszeniu wyników zdrowie i pomoc społeczna 2024 r.pdf (451,63KB)