Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.2.2024 Wójta Gminy Walce z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. Wójt Gminy Walce udziela dotację celową wg poniższego zestawienia:

 

Nazwa konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Nr oferty

Nazwa i adres Oferenta

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Udział wnioskowanej kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania
         [%]

Przyznana kwota dotacji

 

1.

Stowarzyszenie

„FAIR PLAY”

ul. Malińska 1
47-320 Gogolin

XVI edycja Ligi Futsalu

6.225,58 zł

5.380,00

86,42

2.000,00

2.

Ludowy Zespół Sportowy w Straduni
ul. Opolska N
47-341 Stradunia

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Straduni

25.800,00

24.500,00

94,96

23.000,00

3.

Ludowy Zespół Sportowy w Walcach
ul. Mickiewicza 2A
47-344 Walce

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Walce w 2024 r.

133.500,00

126.500,00

94,76

125.000,00

 

 

 

Walce dnia 31 stycznia 2024 r.


PDFInformacja o wyniku otwartego konkursu ofert _ sport 2024 r.pdf (456,10KB)
 


PDFInformacja o wyniku otwartego konkursu ofert _ sport 2024 r. po korekcie.pdf (446,13KB)