Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/2/2023 Gminnej Rady Seniorów w Walcach z dnia 28 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA Nr I/2/2023

GMINNEJ RADY SENIORÓW W WALCACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach

            Na podstawie § 11 ust. 1  Statutu Gminnej Rady Seniorów w Walcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXVII/526/2023 Rady Gminy Walce z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Walcach oraz nadania jej statutu uchwala się, co następuje:

§1.

W wyniku głosowania na wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach I kadencji na lata 2023-2028 wybrano Panią Gizelę Kunert.

§2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach.

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                      Przewodniczący

                                                                Gminnej Rady Seniorów
                                

                                                                       Józef Reinhard