Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/3/2023 Gminnej Rady Seniorów w Walcach z dnia 28 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA Nr I/3/2023

GMINNEJ RADY SENIORÓW W WALCACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wyboru Sekretarza Gminnej Rady Seniorów w Walcach

            Na podstawie § 11 ust. 1  Statutu Gminnej Rady Seniorów w Walcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXVII/526/2023 Rady Gminy Walce z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Walcach oraz nadania jej statutu uchwala się, co następuje:

§1.

W wyniku głosowania na Sekretarza Gminnej Rady Seniorów w Walcach  I kadencji na lata 2023-2028 wybrano Panią Renatę Koch.

§2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach.

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        

                                                                      Przewodniczący

                                                                 Gminnej Rady Seniorów
                                

                                                                       Józef Reinhard