Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html (3,67KB)
 


 DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc (35,00KB)


DOCWyjaśnienie 3.doc (37,00KB)


UWAGA ! zmiana ogłoszenia tj. terminu składania ofert, publikacja wyjaśnień do SIWZ, publikacja zmiany treści SIWZ

HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..html (2,50KB)

DOCWyjaśnienia 1.doc (33,50KB) - Wyjaśnienia do treści SIWZ
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OIENNEJ.pdf (613,62KB) -  załącznik do pyt. 1 dotyczącego robót budowlanych
PDFZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.pdf (616,48KB) -  załącznik do pyt. 1 dotyczącego robót budowlanych
PDFSCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ.pdf (296,48KB) -  załącznik do pyt. 1 dotyczącego branży elektrycznej
DOCWyjaśnienia 2.doc (28,50KB) - Wyjaśnienia do treści SIWZ

DOCZmiana treści SIWZ.doc (21,00KB)
 

poniżej załącznik nr 7 do SIWZ (dodane pliki w związku ze zmianą treści SIWZ)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OIENNEJ.pdf (613,62KB)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.pdf (616,48KB)
PDFSCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ.pdf (296,48KB)
 HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html (8,67KB)
DOCSIWZ.DOC (148,00KB)
DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc (35,00KB)
DOCOświadczenie- załącznik nr 2 do SIWZ.doc (40,50KB)
DOCwykaz wykonanych robót - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (35,00KB)
DOCwykaz osób- załącznik nr 4 do SIWZ.doc (33,00KB)
DOCProjekt umowy wraz z kartą gwarancyjną - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (62,50KB)
Przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ
JPEG1.jpeg (159,40KB)
JPEG2.jpeg (167,06KB)
JPEG3.jpeg (179,45KB)
JPEG4.jpeg (165,92KB)
JPEG5.jpeg (145,63KB)
Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7 do SIWZ
DOCOpis techniczny projektu - ogólny.doc (71,50KB)
PDFOpis techniczny - instalacja wod kan.pdf (329,36KB)
PDFOpis Techniczny - INSTALACJA ELEKTRYCZNA.pdf (33,99KB)
PDFE - PIĘTRO.pdf (634,48KB)
PDFE - PRZYZIEMIE.pdf (700,28KB)
PDFCO PRZYZIEMIA.pdf (882,74KB)
PDFCO PIWNICE.pdf (966,26KB)
PDFCO PIĘTRO.pdf (873,23KB)
PDFWOD KAN PRZYZIEMIA.pdf (756,16KB)
PDFWOD KAN PIWNIC.pdf (884,32KB)
PDFWOD KAN PIĘTRA.pdf (664,85KB)
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 1..jpeg (532,14KB)
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 2..jpeg (357,41KB)
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 3..jpeg (302,88KB)
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 4..jpeg (326,38KB)
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 5..jpeg (400,85KB)
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 6..jpeg (357,26KB)
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 7..jpeg (258,92KB)
JPEGOSP STRADUNIA-RYS NR 8..jpeg (278,26KB)
STWiOR - załącznik nr 8 do SIWZ 
PDF_METRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE- GMINA BIAŁA - STRADUNIA.pdf (172,03KB)
PDF_SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH - STRADUNIA.pdf (200,54KB)
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - STRADUNIA.pdf (275,47KB)
PDFB.01.POKRYCIE DACHU - STRADUNIA.pdf (252,87KB)
PDFB.02.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - STRADUNIA.pdf (252,84KB)
PDFB.03.SUFITY PODWIESZANE - STRADUNIA.pdf (247,26KB)
PDFB.04.TYNKI - STRADUNIA.pdf (261,40KB)
PDFB.05.POSADZKI - STRADUNIA.pdf (222,57KB)
PDFB.06.ROBOTY MALARSKIE - STRADUNIA.pdf (251,08KB)
PDFB.07.ROBOTY DODATKOWE - STRADUNIA.pdf (218,94KB)
PDFCO.01.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - STRADUNIA.pdf (319,59KB)
PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA - STRADUNIA.pdf (297,84KB)
PDFWK.01.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - STRADUNIA.pdf (315,14KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2009-08-26