Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży_ Walce działka 2894/6

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2024

Wójta Gminy Walce z dnia 17-06-2024

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, wykazaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu, podmiotowym BIP.
§ 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanej nieruchomości, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Walce

                                                                                                                                                Rafał Miczka

PDFZarządzenie OR.0050.80.2024 z dnia 17 czerwiec 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży _Walce_podpisany.pdf (1,10MB)

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050. 80.2024.docx (8,17KB)