Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html (3,53KB)
 DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc (38,00KB)
 HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html (20,90KB)
DOCSIWZ.doc (295,00KB)
DOCFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.doc (40,00KB)
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.doc (41,00KB)
DOCOświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2a do SIWZ.doc (43,00KB)
DOCOświadczenie Wykonawcyo spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.doc (43,00KB)
DOCWykaz wykonanych robót - załącznik nr 4 do SIWZ.doc (35,50KB)
DOCWykaz osób - załącznik nr 5 do SIWZ.doc (33,00KB)
DOCProjekt umowy z kartą gwarancyjną - załącznik nr 6 do SIWZ.doc (69,50KB)
DOCPrzedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ.doc (241,00KB)
Dokumentacja projektowa rozbiórki i przebudowy stodoły - załącznik nr 8 do SIWZ
JPEGProjekt zagospodarowania.jpeg (1,22MB)
PDF8.elewacje - inwentaryzacja.pdf (284,57KB)
PDF7.elewacje.pdf (239,74KB)
PDF6.konstrukcja ściany.pdf (224,46KB)
PDF5.przekrój A - A.pdf (208,41KB)
PDF4.dach.pdf (512,67KB)
PDF3.rzut.pdf (569,78KB)
PDF2.rzut fund..pdf (522,38KB)
PDFOpis techniczny rozbiórki i przebudowy stodoły.pdf (405,20KB)
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi - załącznik nr 9 do SIWZ
JPEGProjekt zagospodarowania terenu.jpeg (574,80KB)
PDFZJAZD UTWARDZONY.pdf (42,80KB)
PDFZJAZD PRZEZ CHODNIK POPRZECZNY.pdf (73,91KB)
PDFZJAZD NIEUTWARDZONY.pdf (42,39KB)
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW NIWELETY.pdf (16,78KB)
PDFTABELA WYRÓWNAŃ.pdf (13,00KB)
PDFSPECYFIKACJE WALCE ZAMKOWA.pdf (651,27KB)
PDFPRZEKRÓJ WJAZD PODŁUŻNY.pdf (83,95KB)
PDFPRZEKRÓJ VII.pdf (42,37KB)
PDFPRZEKRÓJ VI.pdf (44,46KB)
PDFPRZEKRÓJ V.pdf (65,57KB)
PDFPRZEKRÓJ IV.pdf (64,65KB)
PDFPRZEKRÓJ III.pdf (43,99KB)
PDFPRZEKRÓJ II.pdf (42,46KB)
PDFPRZEKRÓJ I.pdf (42,34KB)
PDFOPIS TECHNICZNY WALCE ZAMKOWA.pdf (41,52KB)
PDFPROFIL PODFŁUŻNY.pdf (29,70KB)
PDFKRAWĘŻNIK 15X30 Z OPOREM I KOSTKĄ.pdf (92,44KB)
PDFBIOZ CZĘŚĆ OPISOWA.pdf (34,56KB)
PDFSTWiOR - rozbiórka i przebudowa części stodoły - załącznik nr 10 do SIWZ.pdf (461,17KB)
DOCSTWiOR -przebudowa drogi gminnej - załącznik nr 11 do SIWZ.doc (1,11MB)
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2010-03-02