Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html (4,00KB)
 DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc (38,50KB)
 DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (264,00KB)

DOCSIWZ.doc (378,50KB)

DOCzał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc (39,50KB)
DOCzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (39,50KB)
DOCzał. 2a do SIWZ - oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia.doc (41,50KB)
DOCzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc (43,00KB)
DOCzał. nr 4 do SIWZ -wykaz wykonanych robót.doc (35,50KB)
DOCzał. nr 5 do SIWZ - wykaz osób.doc (33,00KB)
DOCzał. nr 6 do SIWZ- projekt umowy z kartą gwarancyjną.doc (67,00KB)

PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary robót, ul. Diamentowa Stradunia sieć wodociagowa.pdf (45,20KB)
PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - przedmiary robót, ul. Diamentowa Stradunia kan sanit.pdf (28,25KB)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociagowej oraz STWiOR
DOCOPIS TECHNICZNY- Wodociąg Stradunia.doc (72,50KB)
JPEGStradunia woda 20-10-2007-mapa_01-1.jpeg (772,88KB)
PDFStradunia woda 20-10-2007-profil.pdf (339,03KB)
PDFSTWiOR-Siec wodociagowa cz1.pdf (3,85MB)
PDFSTWiOR-Siec wodociagowa cz2.pdf (3,51MB)

Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz STWiOR
DOCOPIS TECHNICZNY- kanalizacja Stradunia.doc (80,50KB)
JPEGStradunia kanalizacja 20-10-2007- mapa_01-1.jpeg (735,98KB)
PDFStradunia kanalizacja 20-10-2007-profil.pdf (842,16KB)
DOCSTWiOR-Kanalizacja sanitarna.doc (5,72MB)
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2010-04-30